سه‌شنبه, 1 خرداد 1397
عنوان : دروس ارائه شده گروه ها و برنامه هفتگی
کد خبر : ۹۲۳۴
تاريخ :
 ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ 
ساعت : ۱۳:۵۱:۴۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان ترم 2

کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان ترم 4

کاردانی شیمی ترم 4

کاردانی صید ترم 4

کارشناسی بهداشت ترم 4

کارشناسی تکثیر ترم 2

کارشناسی تکثیر ترم 4

کاردانی گیاهان دارویی و معطر ترم 4

کاردانی گل و گیاه زینتی ترم 4

کاردانی حفاظت و حمایت منابع طبیعی ترم 2

کارشناسی تولید و پرورش گل و گیاه زینتی ترم 4

کارشناسی تولید و پرورش گل و گیاه زینتی ترم 2

کاردانی امور زراعی و باغی ترم 2 - لیفشاگرد

کاردانی مکانیزاسیون کشاورزی ترم 4

کاردانی پرورش طیور ترم 4

کاردانی انتقال و توزیع آب کشاورزی ترم 4

کارشناسی زراعت برنج ترم 2

کارشناسی زراعت برنج ترم 4

کاردانی برنج ترم 4

کاردانی تکنولوژی گیاهپزشکی ترم 2

کاردانی حسابداری ترم 4

کارشناسی حسابداری ترم 4

کارشناسی مکانیزاسیون زراعی و باغی ترم 4بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0