جمعه, 28 دی 1397
عنوان : طرح های زودبازده شیلاتی فرصتی مطلوب برای دانش آموختگان علمی-کاربردی
تاريخ شروع : 1388/08/06
مولف : سیدمحمد تکریمی و بابک تیزکار

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

توضيحات :             

«استفاده از مقاله با ذکر منبع بلامانع است»

طرح های زودبازده شیلاتی فرصتی مطلوب برای دانش آموختگان علمی-کاربردی

 

سیدمحمد تکریمی و بابک تیزکار

اعضای هیأت علمی مرکز آموزش عالی علوم و صنایع شیلاتی میرزاکوچک خان

Tackrimi@yahoo.com  و  Btizkar@yahoo.com

 

چکیده

2700 کیلومتر مرز آبی، 500 هزار کیلومترمربع منابع آبهای داخلی، 500 هزار تن تولید، 760 هزار تن برآورد در پایان برنامه چهارم و هدف گذاری دستیابی به 3 میلیون تن در افق توسعه در تولید و استحصال آبزیان افق بلندی را در مقیاس ملی نظاره می کند. طرح های زود بازده شیلاتی فرصتی است که با اعمال مدیریت و برنامه ریزی اصولی ضمن فراهم ساختن
زمینه های شغلی مستقیم و غیرمستقیم علاوه بر توسعه شیلات کشور در شکوفایی اقتصادی منطقه‌ای و ملی نقش ارزشمندی ایفا گردد. دهکده تکثیر و پرورش آبزیان، شهرک کارگاههای کوچک فرآوری و بسته بندی و شهرک عرضه انواع آبزیان می تواند بستر مناسب و اَمنی برای سرمایه گذاری توسط دانش آموختگان علمی- کاربردی فراهم نماید که با حداقل سرمایه گذاری و با بهره گیری از دانش فنی ضمن دستیابی به اشتغال موجبات توسعه پایدار شیلات را محقق کنند.

 

کلمات کلیدی: علمی- کاربردی، دانش آموختگان، طرح های زود بازده شیلاتی، سرمایه‌گذاری.

 

 مقدمه :

سرمایه انسانی بعنوان یکی از ارکان توسعه درکنار سایر منایع در شرایط برنامه ریزی شده و مدیریت مطلوب می تواند منشا تحولات و رشد جهشی د ریک سازمان و در یک کشور گردد .

ترکیب جوان هرم نیروی انسانی کـشور در کـنار گـسترش آمـوزش و تـربیت نیروی انـسـانی کـارآمد در حـوزه کشاورزی و علی الخصوص علوم  شیلاتی توان بالقوه ای است که با شناخت استعداد های خدادادی کشور در منابع آبی و برنامه توسعه سازمان  شیلات ، فعلیت این توان را قابل تحقق می نمایاند .

طرح زودبازده در صنعت ، خدمات و کشاورزی نیاز فوری کشورهای در حال توسعه ای مثل ایران است  که می تواند بحران اشتغال و تنگنای معیشت جامعه را رفع  نموده و در دراز مدت  توسعه کشور محقق گردد. بدیهی است هماهنگی طرح های زود بازده در هر سه بخش امکان پایداری آنرا تضمین خواهد کرد .آبزی پروری ، پرورش ماهیان زینتی ، فرآوری و بسته بندی و عرضه آبزیان مجموعه طرح هایی است که از حوزه شیلات امکان توسعه هماهنگ کشاورزی ، صنعت و خدمات را فراهم کرده و امکان  بقا و دوام آنرا  موجب خواهد  گردید. بدیهی است نیروی انسانی کارآمد ، علاقمند و با انگیزه که مسیر آموزش را در نظام علمی- کاربردی پیموده است موتور محرکه این توسعه خواهد بود.

 

- توانمندی های دانش آموختگان علمی -  کاربردی

آموزش های علمی کاربردی به منظور ارتقا دانش افراد و ایجاد مهارت های لازم و به فعلیت در آوردن استعدادهای بالقوه طراحی گردیده و ماحصل آن دانش آموختگانی است که با احراز مشاغل در فعالیت های تولیدی ، صنعتی و خدماتی افزایش کمی و کیفی محصول و بهره وری را موجب خواهند گردید.

این آموزش ها به جهت بهره گیری از اصول علمی در کار مصداق واقعی اقتصاد دانش محور را فراهم می سازند و در صورتیکه کلیه مولفه های برنامه آموزشی در طول تحصیل برابر استانداردهای مربوطه اعمال گردد با اطمینان می توان به توانایی دانش آموختگان در اجرایی و عملیاتی نمودن اهداف آموزش که همانا نیروی انسانی ماهر ، دانش محور است ایمان داشت و نتایج آن را در عرصه کار اعم از صنعت کشاورزی و یا خدمات مشاهده کرد.

آموزش های علمی کاربردی با تاکید بر رعایت شرایط خاص در چهار مولفه برنامه درسی ، محیط آموزشی ، مدرس و دانشجو و تلاش در ارائه و حفظ استانداردهای خاص برای هر یک و اعمال نظارت بر آن تلاش دارد نقاط قوت آموزش‌های علمی کاربردی را ارتقا بخشد. برخی از این نقاط قوت شامل :

- بهره گیری از نظریه های علمی و فنی در عرصه کار و تلاش

- ارتقا ارتباط و هماهنگی برنامه آموزشی با نیازهای شغلی

- انعطاف پذیری و بهره مندی بیشتر از تکنولوژی و تحولات آن

- بسترسازی فرهنگی و اقتصادی جهت حضور بیشتر در عرصه کار

- ارتقا مهارت و اعتماد بنفس با افزایش فعالیتهای آزمایشگاهی ، کارگاهی و کارورزی

توانایی حاصله که بر نقاط قوت آموزش های علمی کاربردی تکیه دارد موجبات تربیت نیروی انسانی علاقمند و متناسب برای اشتغال خواهد بود که نه تنها در عرصه تخصصی توان راه اندازی اشتغال و کسب و کار را دارد بلکه با بهره گیری از انعطاف پذیری در تحولات تکنولوژی می تواند توسعه کسب و کار را نیز فراهم نماید.

فعالیتهای شیلاتی به دلیل ویژگیهای خاص نیازمند نیروی انسانی متخصص و ماهر است و بطور یقین می توان ادعا کرد طرح های زودبازده شیلاتی با برنامه ریزی مناسب که امکان حضور دانش آموختگان علمی کاربردی را فراهم نماید در حوزه کشاورزی می تواند از پایدارترین فعالیتهای اقتصادی محسوب شود.

- هرم نیروی انسانی در بخش کشاورزی

جمعیت  کشورمان  دارای ساختار بسیار جوان است و نرخ بیکاری درایران کم  وبیش روبه توسعه  است بر اساس آمارهای موجود  جمعیت فعال کشور در سال 1345 معادل 7842000 نفر بوده و درسال 1375 به رقم 16027000 نفر رسید و پیش بینی شده  بود که در سال 1385 برابر 33 میلیون  نفر باشد در حالیکه رشد نرخ بیکاری که از مرز 16% گذشته است  فرصت  اشتغال  را بسیار محدود نموده است  .

در کشورمان بخش کشاورزی  یکی از بخش های مهم دراشتغال  است  که در شرایط برنامه ریزی  و مدیریت  شده می تواند نقش ارزنده ای درتوسعه اشتغال ایجاد نماید . حدود 5/4 میلیون نفر شاغل در بخش کشاورزی فعال است که طرح طوبی و زیتون 3/31% ،  طرح آبیاری 5/14% ، مکانیزاسیون 2/13% صنایع  تبدیلی 7/12 % و  امور دام  و شیلات 10% در اشتغال زایی موثر بوده است.

عدم بهره مندی از نیروی انسانی متخصص که به  اعتباری کمتر از 1%  از شاغلین بخش کشاورزی را تشکیل می دهند علاوه بر افزایش  نرخ بیکاری دانش آموختگان کشاورزی ، کاهش بهروری،  عدم دستیابی به میانگین جهانی تولید ، افزایش هزینه های تولید، تلفات و ضایعات محصول و نهایتاً عدم توسعه پایدارکشاورزی را موجب گردیده است که با توجه به تعداد دانش آموختگان  کشاورزی طرح زود بازده برنامه ریزی شده که زیر ساخت های آن توسط دولت فراهم گردد می تواند نقش ارزشمندی در توسعه  کشاورزی و اقتصادی و نهایتاً توسعه  پایدار ایفا  نماید.

 

- نگاهی به صنعت آبزی پروری در ایران و جهان

توسعه صنعت صید آبزیان از دریا و همچنین آبزی پروری در آبهای داخلی Inland water و آبهای دریاییMarine water تا چند دهه پیش از چند  میلیون تن بیشتر نبوده است ولی با توسعه علوم آبزی پروری و صید و صیادی امروز شاهد آن هستیم که تولیدات آبزیان در جهان از مرز 130 میلیون تن  نیز گذشته است  .

با نگاهی به روند بهره برداری از منابع آبزیان در جهان  مشاهده می شود که در سال  2000 میلادی نسبت به سال  قبل  با
بهره برداری از 4/130 میلیون تن از آبزیان شاهد رشدی معادل 4/3 درصد بوده ایم که رشد صیادی 1/2 درصد و آبزی پروری 4/6 درصد بوده بطوریکه تولیدات آبزی پروری با یک رشد 2/11 درصدی در طی10 سال گذشته به 6/35 میلیون تن در سال 2000 میلادی رسیده است. امروز با رشد روز افزون جمعیت و رشد تقاضا برای مصرف آبزیان، صید از دریاها کافی نبوده و آبزی  پروری بعنوان اصلی ترین راهکار برای تامین نیاز مذکور به شمار می آید که در این بین  ماهیان بعنوان اصلی ترین گروه آبزیان پرورشی از مهمترین و اصلی ترین گروههایی هستند که FAO در برنامه توسعه صنایع آبزی پروری برای آنها برنامه های مشخصی را در نظر دارد .

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از FAO در سال  2000 میلادی سهم آبزی پروری جهان 7/27 درصد از کل محصولات آبزیان بوده که در ایران این رقم در حدود 6/15 درصد در سال  1378 بوده است روند رو به رشد آبزی پروری در ایران درصد سهم تولیدات آبزی پروری را در سال 1383 به 1/19 از کل تولیدات آبزیان رسانده است(6/124هزارتن). کل تولیدات شیلاتی کشور نیز با رشد 6درصد از 5/424 هزار تن در سال 1379به 5/474 هزار تن در سال 1383 رسید.  این روند رشد در برنامه  چهارم توسعه با رشد 9/11 در پایان سال 1388معادل 760000 تن می باشد .

از نکات قابل توجه در روند روبه رشد آبزی پروی در کشور می توان به میزان مصرف سرانه ماهی در کشور اشاره داشت که این رقم از حدود 1 کیلو گرم در سال 1370 به رقم نزدیک 6 کیلو گرم در سال 1384 رسیده است.

ارزش تولیدات آبزی پرروی در جهان در سال 2000 میلادی  به 8/50 میلیارد دلار می رسد که تنها 6/5 میلیارد دلار آن مربوط به پرورش و صید گیاهان آبزی بوده است(FAO سال 2002میلادی ) که متاسفانه از این گروه آبزیان در کشور ما استفاده ای بعمل نمی آید. براساس آمار موجود ارزش تولیدات آبزیان کشور 4/67 میلیون دلار (سال 1380) بوده است که در این آمار تفکیکی بین تولیدات آبزی پروری و صید دیده نمی شود .

 

جدول  اهداف کمی زیر بخش  شیلات طی سالهای برنامه چهارم توسعه

ردیف

شرح

سال 1384

1385

1386

1387

1388

نرخ رشد دوران برنامه

1

صید  در آبهای جنوب

316637

364247

394451

420192

445214

9/8

2

صید در آبهای شمال

28400

30200

33000

35800

41400

9/9

3

پرورش ابزیان

142172

169157

202881

236013

276847

1/18

جمع کل

487209

563604

630332

692005

763461

9/11

 

یکی از مهمترین معضلات آبزی پروری درکشور ما عدم استفاده از گروههای مختلف  آبزیان است  در بعضی  از کشورهای دنیا مثل تایوان ، چین و فرانسه گروههای تولیدی آبزی پروری  از 30 گروه نیز تجاوز می کند این در حالی است که در کشور ما فقط از 8 گروه آبزیان جهت پرورش استفاده می گردد و تاکنون تمهیداتی جهت پرورش گیاهان آبزی، نرمتنان، گروههای مختلف  سخت پوستان و..... بعمل  نیامده است .

 

-شیلات در اقتصاد ملی و اشتغال

آبزی پروری و شیلات اگر چه نقش محدودی در اقتصاد جهانی دارد اما در کشورهایی که به دریای آزاد راه دارند و یا دارای منابع آبهای داخلی گسترده می باشند به عنوان منبعی برای تأمین غذا، ایجاد اشتغال ، بهبود وضع معیشتی و کسب درآمد ارزی مورد توجه جدی قرار گرفته است.رشد تکنولوژی و امکان بهره مندی از فن آوری در ماهیگیری ، آبزی پروری و فرآوری روند صعودی جایگاه اقتصاد شیلات را محقق نموده بطوریکه ارزش تجارت جهانی ماهی از 12 میلیارد دلار در سال 1978 به رقم 8/50 میلیارد در سال 2000 رسیده است که با توجه به اهمیت آبزیان در تأمین غذا قابل پیش بینی است که این روند صعودی ادامه خواهد یافت.

در کشورمان نیز به جهت دسترسی به دریاهای آزاد و منابع آبهای داخلی گسترده و سواحل مستعد آبزی پروری روند تقویت جایگاه شیلات در اقتصاد ملی از روند صعودی برخوردار است. نگاهی اجمالی به آمار سالهای اخیر واقعیاتی از این صعود را آشکار می سازد.

در سال 1372 کل تولیدات شیلاتی بالغ بر 368888 تن بوده است که در سال 1378 به 412000 تن ، در سال 1382 به 441.836 تن و در سال 1385 بالغ بر 500000 تن گردیده است . برای سال 1388 برآورد 763461 تن در سند توسعه قید گردیده است.

بررسی اشتغال نیز نشان می دهد که در سال 1372 معادل 93213 نفر بطور مستقیم در زیربخش شیلات شاغل بوده اند که در سال 1382 به 169849 نفر افزایش یافته و پیش بینی گردیده است که در سال 1388 به 195597 نفر اشتغال مستقیم ارتقا یابد و از آنجائیکه اشتغال غیرمستیم تقریباً دو برابر اشتغال مستقیم است لذا اشتغال غیرمستقیم به حدود 385000 نفر قابل برآورد است.

کل سرمایه گذاری انجام شده از منابع مختلف سرمایه گذاری در سال 72 بالغ بر 109.906 میلیون ریال و در سال 1378 معادل 464.373 میلیون ریال و در سال 1380 بالغ بر 750.293 میلیون ریال رشد داشته است.

ملاحظه می گردد طی دو دهه اخیر روند توسعه شیلات در کلیه ابعاد آن در حال گسترش بوده و جهت گیری آن در برنامه پنج ساله چهارم توسعه و حتی سند چشم انداز بیست ساله حکایت از توسعه و رشد دارد . بنابراین کاملاً قابل تصور است که نقش شیلات در کشورمان در عرصه اقتصادی ، اشتغال و تأمین غذا در حال پر رنگتر شدن می باشد و بنابراین نیازمند برنامه ریزی در کلیه ارکان مرتبط به آن با هدف پایداری است. طرح زود بازده  شیلاتی در واقع گامی در جهت بهره مندی بیشتر استان ها از توسعه شیلات در مقیاس منطقه ای و ملی است که می تواند زمینه ساز اشتغال گردد ، ارزش افزوده محصولات شیلاتی را فراهم نماید ، جاذبه گردشگری را توسعه دهد ، امنیت غذایی فراهم نماید و نهایتاً توسعه پایدار شیلات را تضمین کند.

 

- طرح زود بازده  شیلاتی

طرح های زود بازده در تعریف درواقع فعالیت اقتصادی اعم از صنعتی ، خدماتی و یا کشاورزی است که با سرمایه  گذاری محدود در دوره زمانی کوتاه  امکان  بهره برداری و درآمدزایی را فراهم می نمایند. فعالیت های اقتصادی شیلات بطور کلی و در یک بررسی عام جزء طرح های زود بازده محسوب می گردند اما بطور خاص دراین مقاله راه اندازی و سامان دهی دهکده ها یا شهرک های شیلاتی  است که در شرایط مدیریت شده امکان  اشتغال دانش آموختگان شیلاتی را  محقق کند و در حداقل دوره زمانی موجبات درآمدزایی  گردد این کانون های اشتغال شیلاتی  میتوانند بصورت زنجیره ای از چند حلقه  تشکیل شود که با  پیوستگی به یکدیگر ضمن پشتیبانی و خدمات متقابل بقا و پایداری کلیه حلقه ها را سبب گردند .

دهکده تکثیر و پرورش آبزیان، شهرک فرآوری و بسته بندی و شهرک عرضه آبزیان، برخی از طرح های زود بازده محسوب  میگردند که تقریباً در کلیه استانهای  ساحلی و غیر ساحلی  که در برنامه توسعه شیلات قراردارند قابلیت اجرا و عملیاتی شدن دارند. ضمن اینکه موکداً لازم به یادآوری است به جهت تخصصی بودن فعالیت ها و به منظور اعمال مدیریت علمی حضور دانش آموختگان و متخصصین در طرح های زودبازده شیلاتی یک ضرورت غیرقابل انکار است و مضافاً اینکه از اهداف این شهرک ها و دهکده ها ایجاد امنیت غذایی از طریق تامین غذای سالم و با قیمت مناسب می باشد.

 

- دهکده تکثیرو پرورش آبزیان

این کانون فعالیت شیلاتی می تواند متناسب  با شرایط اقلیمی استان در قالب دهکده تکثیر  وپرورش ماهیان گرم آبی ،
سرد آبی - خاویاری، زینتی و... طراحی و عملیاتی گردد به این ترتیب که پس ازمکان یابی جهت احداث  زیر ساخت های مربوط توسط شیلات و با حمایت  مدیریت استان اجرایی شود و با تامین  وام  مناسب در اختیار دانش آموختگان  شیلاتی  قرار گیرد به این ترتیب با توجه به اینکه متعارفاً دهکده تکثیروپرورش درمناطق  روستایی راه اندازی  خواهد گردید برخی از امکانات و نیازهای  ضروری برای توسعه روستا را تامین  خواهد کرد ضمن  اینکه  طرح اقتصادی بعلت مجتمع بودن برخی از هزینه های سربار را هم در احداث و راه اندازی و هم در تولید و نگهداری کاهش داده و به این ترتیب انتظار تولید ارزانتر و با بهره وری بهتر حاصل می شود ضمن  اینکه اعمال  نظارت دستگاههای متولی و نظارتی تسهیل خواهد گردید .

 

 

- شهرک فرآوری آبزیان

با توجه به متوسط سرانه 7/15 کیلوگرمی آبزیان در جهان و حدود 6 کیلوگرم در ایران و یا توجه به چشم انداز دستیابی به 760 هزار تن تولید و برداشت انواع آبزیان و همچنین با نگاهی به شرایط اقتصادی ، اجتماعی و جهت گیری به سوی غذاهای آماده و محدودیت های زیاد در مصرف مستقیم آبزیان به نظر می رسد راه اندازی شهرک فرآورده های شیلاتی یک ضرورت فوری به جهت حفظ و پایداری توسعه شیلات است زیرا که قانون تعادل عرضه و تقاضا بدیهی ترین اصل در پایداری یک فعالیت اقتصادی است بنابراین افزایش تولید آبزیان مستلزم پیش بینی سازوکار و الزامات مناسبی است که امکان فرآوری، بسته بندی و بازاریابی این ماده غذایی با کیفیت اما آسیب پذیر را فراهم نماید.

آنچه بطور یقین می توان ادعا کرد این است که یکی از شروط ضروری برای افزایش مصرف سرانه آبزیان فرآوری آن است. فرآیندی که در کشورمان به آن توجه چندانی نگردیده و بدون اغراق می توان ادعا کرد بالغ بر 90 % فرآوری در کنسرو خلاصه می گردد . انواع فرآورده های متنوع آبزیان که در سایر کشورها تولید می گردد و ضمن ایجاد ارزش افزوده سبب رشد مصرف می گردد موضوع معقولی است که اگر به آن توجه نگردد در آینده نه چندان دور تولید کننده ناتوان از عرضه با قیمت مناسب از چرخه فعالیت اقتصادی حذف شده و همه چشم انداز توسعه را به سراب مبدل خواهد کرد.

شهرک فرآوری آبزیان در واقع مجموعه کاملی است که ضمن تأمین زیرساخت های ضروری همچون انواع سردخانه و انواع ماشین آلات بسته بندی در قالب کارگاههای کوچک که با مدیریت دانش آموختگان فعالیت خواهد کرد انواع فرآورده های متنوع را در چهارچوب مقررات بهداشتی و زیست محیطی تولید نمود و به جهت همپوشانی بخش های مختلف کاهش ضایعات ، کاهش هزینه و افزایش بهره وری را به دنبال داشته و به جهت تنوع محصولات در بازاریابی و عرضه نیز می تواند موفق تر حرکت نماید.

در این شهرک ها انواع فیله ، شور ، ماریناد ، دودی ، فرآورده های خمیری و .... در شرایط مناسب تولید و در اندازه های مختلف بسته بندی شده و مسیر بازار را طی خواهد نمود. برآورد های اولیه نشان می دهد در صورتیکه زیرساخت های مشترک تأمین گردد سرمایه گذاری به میزان زیادی کاهش یافته و فضاهای عملیاتی به میزان قابل توجهی می تواند کوچک گردد.ضمن اینکه  ارزش افزوده حاصل از فرآوری ، سود  اقتصادی مناسبی را برای فعالان آن به  همراه خواهد داشت .

 

- شهرک عرضه آبزیان

تأمین غذای سالم مستلزم الزامات خاص می باشد که از امکانات و زیرساخت های فیزیکی آغاز می گردد و با دانش و باور افراد مبنی بر تعهد به اخلاقیات و استفاده از دانش و تکنولوژی جهت حفظ و تأمین سلامتی منابع غذایی ادامه می یابد. آبزیان به جهت ویژگیهای خاص از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و فسادپذیرتر می باشند بنابراین بهداشت موادغذایی در فرآورده های شیلاتی بسیار با اهمیت می باشد.

با توجه به اهداف کمی توسعه شیلات در استان ها می توان در هر استان یک شهرک عرضه ابزیان راه اندازی  کرد که ضمن رفع دغدغه های تولید کننده امکان رعایت استاندارهای بهداشتی و کنترل کیفیت ابزیان را با هدف ایجاد امنیت غذایی  اعمال نمود. بازارچه آبزیان می تواند در قالب  غرفه هایی در اختیار دانش آموختگان شیلاتی  قرار گیرد و با  تامین  وام  مناسب با حداقل سرمایه گذاری فرصت  اشتغال فراهم گردد. بدیهی است حضور دانش آموختگان آشنا به علوم و  فنون رعایت استانداردهای مربوط را  تسهیل خواهد کرد. راه اندازی یک بازارچه عرضه فرآورده های شیلاتی در هر استان می تواند اقتصاد محلی را تحت تأثیر قرار دهد در این بازارچه که می توان احداث و راه اندازی آن را به یک تعاونی فعال واگذار کرد تا زیرساخت های مناسب آماده گردد و غرفه های اختصاصی برای انواع فرآورده های شیلاتی مدنظر قرار گیرد در صورتیکه با شهرک های شیلاتی متصل و پیوسته باشد می تواند مسیرمستقیم تولید به مصرف را فراهم کرده و ضمن تأمین نیاز قیمت مناسب را محقق نماید.

بازارچه محصولات شیلاتی می تواند یکی از الزامات توسعه گردشگری را فراهم نماید ضمن اینکه از سرگردانی گردشگران کاسته و اوقات آنها صرف بهره گیری از جاذبه های استان شده و مضافاٌ اینکه در یک فضای مطمئن می توانند بخشی از گردشگری که خرید و تهیه سوغات می باشد را محقق نمایند.

بازارچه عرضه بستر مناسبی خواهد بود که تولید کننده با بهره گیری از آن می تواند به فروش محصولات خود با اعتماد و اطمینان عمل کند و بنابراین ضمن کاهش واسطه ها ، امکان تأمین سود و منافع تولید کننده و مصرف کننده را محقق خواهد ساخت.

 

-نتیجه گیری و پیشنهادات

بررسی پتانسیل و منابع خدادادی کشور در آبزی پروری و مروری بر سند توسعه شیلات در کوتاه مدت و بلند مدت و تامل در
طرح های زودبازده شیلاتی برخی از واقعیات را ملموس تر می نماید از جمله اینکه این طرح ها در کلیه استانهای کشور با
مقیاس های مختلف قابل اجراست و با سرمایه گذاری محدود عملی می گردد. ضمن اینکه یک فعالیت تخصصی است که دانش و مهارت افراد در راه اندازی و پایداری آن بسیار حائز اهمیت است.

تاکید بر بهره گیری از توان تخصصی در این مجموعه فعالیتها که ضرورتاً بهره گیری از تکنولوژی نوین توجه به استانداردهای جهانی و تاکید بر مدیریت اقتصاد دارد اهمیت حضور دانش آموختگان متخصص مرتبط را تقویت می کند که با مشارکت دانشگاه جامع ، موسسه علمی کاربردی جهادکشاورزی و دستگاه متولی یعنی سازمان شیلات در قالب یک طرح موفق از مشارکت دانشگاه و بخش اجرا می تواند اثربخشی آموزش های هدفمند علمی کاربردی را در توسعه بخش های اجرایی به منصه ظهور برساند در این ارتباط پیشنهاد می شود که :

1- توافقنامه ای بین سازمان شیلات و دانشگاه جامع با تعیین تعهدات و وظایف هر یک در تحقق سند توسعه شیلات مبادله گردد.

2- طرح های زودبازده شیلاتی توسط یک شرکت جامع الشرایط و یا اعضای هیأت علمی مراکز تخصصی شیلات تدوین گردد.

3- طرح ها در هر استان متناسب با امکانات و منابع تعدیل و بومی گردد.

4- کانون های کارآفرینی مراکز آموزشی در راه اندازی طرح ها فعال شوند.

5- الگوی زنجیره ای با هدف همپوشانی اقتصادی و جلوگیری از مخاطرات ناکارآمدی برخی زمینه های فعالیت در طرح ها پیش بینی گردد.

6- مدیریت عالی استان در کنار سازمان جهادکشاورزی و دانشگاه جامع حمایت عملی و تسهیل شرایط را فراهم نماید.

7- اعضای هیأت علمی و مدرسین مراکز نظارت بر پیشرفت کار و مشارکت در موفقیت فعالیت را بعهده گیرند.

 


منابع

تکریمی، سیدمحمد.نوآوری در تولید راهبردی بر اشتغال دانش آموختگان علمی کاربردی در شیلات . سومین کنگره ملی آموزش های عالی علمی کاربردی . تهران . 1383.

تکریمی ، سیدمحمد . ضرورت آموزش های علمی کاربردی در توسعه شیلات.

کهرم، اسماعیل. اکوتوریسم. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست . تهران ، 1374.

صفی یاری ، شهرام . مرادی ، غلامعلی . راهنمای تولید محصولات با ارزش افزوده از آبزیان . انتشارات صفوی . تهران ، 1384.

تیزکار، بابک. تولید خاویار در فرانسه ، 1382. www.Fao.org

برنامه پنج ساله دوم زیربخش شیلات و آبزیان از مجموعه برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصاد؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (78-1374) ، معاونت طرح و برنامه بودجه و نظارت 1378، ناشر شرکت سهامی شیلات ایران

مجموعه سخنرانی  های همایش تخصصی دو روزه شیلات ایران ، توسعه نقش  بیان . تهران ، 1381

زمانی ،  غلامحسین .لاچینی ، زهرا و  منفرد ، نوذر .1386 . چالش ها و راهبردهای بهبود توسعه  اشتغل فرهیختگان کشاورزی ، فصلنامه اموزش و سازندگی  ، سال دوم ، شماره 5.

 

 

 

The Fisheries Entrepreneurships with Early Economic Returns, Suitable Employment Opportunity for Fisheries Graduated Students

Mahmmod Takrimi Niarad and Babak Tizka

 

Abstract

2700 km of coastal waters and 500.000 km2 of inland water, with 500 thousand tons of fish production as well as the projected 760.000 mt of fish production for the end of fourth socio-economic development plan, and the production of 3 million tons of fish which is aimed for the long term national development plan. All provide a bright prospect for the country in terms of exploitation of fishery resources. Entrepreneurships with early economic returns provide the means that if carefully manage, create suitable direct or indirect employment opportunities and could reinforce the national fisheries development and might play a drastic role in the economic prosperity of people at both national and regional level. Aquaculture villages, small fishery processing plant complexes, and townships providing a variety of fishery products or seafoods could prepare a safe and suitable ground for investments by those graduated in the field. These are viable means for the sustainable development of fisheries given the minimum required financial resources.

 

 

Key words: Employment, Fisheries, Fisheries graduated students.


بازگشت               چاپ چاپ

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0