• EN
سه‌شنبه, 6 فروردين 1398
عنوان : پروژه طراحی الگوی اولویت بندی و نیاز سنجی مشاركتی فعالیت های آموزشی وترویجی
کد خبر : ۲۰۲۴۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 
ساعت : ۱۶:۴:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دکتر خداوردیان عضو هیات علمی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در مصاحبه اختصاصی با روابط عمومی معاونت، پروژه طراحی الگوی اولویت بندی و نیاز سنجی  مشارکتی فعالیت های آموزشی وترویجی را به شرح ذیل تشریح نمود؛

ایشان ضمن تشکر و خدا قوت به همه همکاران ستادی و استانی آموزش وترویج کشاورزی، گفت: با عنایت به اینکه یکی از ویژگی های بهره ­برداران بخش کشاورزی، چند پیشه­گی آنها ست، بنابر این تعیین اولویت های نیاز آموزشی ترویجی که متناسب با درخواست بهره برداران باشد یک امر ضروری به شمارمی آید.  بنابراین در فرآیند تعیین اولویت های نیاز آموزشی  و ترویجی مخاطبان، توجه به شاخص­های فردی، اجتماعی، اقلیمی و عملکردی بسیار مهم است.

دکتر خداوردیان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر  تنوع  و گستردگی فعالیت ها و روش های آموزشی و ترویجی از یک سو و لزوم انطباق این فعالیت ها با نیاز واقعی بهره برداران از سوی دیگر، افزود :  استفاده بهینه از اعتبارات مالی آموزشی و ترویجی، اجرای پروژه اولویت بندی و نیازسنجی فعالیت های آموزشی و ترویجی را برای دست اندرکاران و برنامه ریزان امری اجتناب نا پذیر می نماید.  ایشان همچنین در تشریح پروژه طراحی الگوی اولویت بندی و نیازسنجی مشارکتی فعالیت های آموزشی ترویجی اظهار داشت : اولویت های نيازهاي پروژه های آموزشي و ترویجی در هریک از زیر بخش های بخش كشاورزي به شیوه مشارکتی و در سطح صف یعنی مراکز جهاد کشاورزی دهستان مورد بررسی وشناسایی قرار می گیرد  به عبارت دیگر اولویت های نیاز آموزشی بهره برداران تحت پوشش مراکز جهاد کشاورزی دهستان و مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی به شیوه مشارکتی توسط کارشناسان و مروجین پهنه که در این زمینه آموزش دیده اند احصاء می شود. در مرحله بعد برنامه ها، سیاست ها و فعاليت هاي معاونت ها و سازمانهای تابعه وزارت جهاد كشاورزي بطور دقيق بررسي مي شود و سپس وضعيت مطلوب فعالیت های آموزشی و ترویجی از ديدگاه مديران و كارشناسان موضوعي تعيين شده و با نتایج اولویت سنجی آموزشی و ترویجی سطح صف که با مشارکت خود کشاورزان انجام شده توسط شورای تات استان تلفیق و تایید      می شود.  البته همانطور که می دانید اعضای این شورا  مرکب از  مدیر هماهنگی ترویج استانها، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانها، نمایندگان مدیریت های اجرایی سازمان جهادکشاورزی استان  هستند.

  بطور کلی در این پروژه اهداف  ذیل پیگیری می شود:

- تقویت مشارکت ذینفعان در فرآیند اولویت بندی  ونیازسنجی پروژه های آموزشی و ترویجی

- اصلاح فرایند برنامه ریزی آموزشی وترویجی و  احصاء نقاط ضعف و قوت فرایند موجود

-کمک به استفاده بهینه از امکانات وتجهیزات ومنابع موجود

- شناخت مسائل ومشکلات  ونیاز های واقعی ذینعان در زمینه آموزش وترویج

- تخصیص بهینه اعتبارات براساس اولویت های نیاز فعالیت های آموزشی وترویجی

- مطالعه نظام ها و الگوهای نیازسنجی کاربردی در حوزه آموزش وترویج

- اولويت اجرای برنامه هاي آموزشي  وترویجی مسأله محوربرای پاسخگويي به نياز هاي کشاورزان

و مجریان این پروژه ؛ مدیران، کارشناسان ومحققان معین استانی، شهرستانها و مروجین پهنه مراکز جهادکشاورزی دهستان ومراکز تحقیقات وآموزش کشاوری ومنابع طبیعی، کشاورزان پیشرو  وتشکل های بخش کشاورزی هستند.

همچنین فرآیند انجام پروژه عبارتند از:

تشکیل کارگروه ملی تلفیق اولویت سنجی و نیازسنجی آموزشی ترویجی بمنظور تدوین راهبردها ودستور العمل های مورد نیاز،

برگزاری کارگاه های آموزشی اولویت سنجی به شیوه ارزیابی مشارکت روستایی وتسهیلگری برای کارشناسان مروج پهنه،

اجرای پروژه در سطح معاونت های تخصصی ، سازمان جهاد کشاورزی (مدیریت هماهنگی ترویج استانها) ، مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی ، موسسات تحقیقاتی با ارسال دستور العمل و تکمیل فرم های ویژه اولویت سنجی،

جمع بندی وتعیین و ارسال اولویت های نیازآموزشی وترویجی سطوح دهستان وشهرستان توسط مدیریت هماهنگی ترویج استان ،

ارسال گزارش نهایی به شورای تات استان برای تصویب اولویت ها ونیازهای آموزشی وترویجی استان،  

بررسی اولویت های نیازآموزشی وترویجی توسط کارگروه تلفیق اولویت سنجی و نیازسنجی آموزشی ترویجی  موسسه وابلاغ آن،

دریافت بازخورد و بازنگری در فرآینداولویت بندی و نیازسنجی فعالیتهای آموزشی و ترویجی بطور مستمر،

زیر بخش های موضوعی اولویت سنجی ونیازسنجی عبارتند از:  دام وطیور ، شیلات وابزیان ، باغبانی، زراعت ، آب وخاک ، منابع طبیعی وآبخیزداری، گیاهپزشکی ، مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی، دامپزشکی

الگو ها، روش ها وفنون قابل استفاده در این پروژه مشارکتی شامل: ارزیابی سریع روستایی(RRA)  ارزیابی مشارکتی روستایی،(PRA) ماتریس مقایسه ای زوجی ، روش دلفی وطوفان اندیشه، می باشد.

دکتر خداوردیان در پاسخ به سوال پیشرفت پروژه تاکنون چقدر بوده است ؟ اظهار داشت :   پروپزال این پروژه نوشته شده و در صورت مصوب شدن قرار است بصورت ملی از اوایل سال 1398 لغایت پایان سال 1400 به اجرا گذاشته شده است.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0