• EN
چهارشنبه, 26 دی 1397
رو عنوان : مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در مصاحبه با مجله سنبله تاکید کرد:
عنوان : دفتر ترویج نقش كلیدی سیاستگذاری برنامه ریزی، هدایتگر و ناظر را ایفا می كند
کد خبر : ۱۹۹۴۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ 
منبع خبر : روابط عمومی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در مصاحبه با مجله سنبله تاکید کرد:

دفتر ترویج نقش کلیدی سیاستگذاری برنامه ریزی، هدایتگر و ناظر را ایفا می کند

به گزارش روابط عمومی آموزش و ترویج، دکتر بهمن امیری لاریجانی در گفت و گو با مجله سنبله به تبیین نقش و تشریح فعالیت های دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در پیشبرد اهداف و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی پرداخت.متن مصاحبه به این شرح می باشد:

- شما دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی را چگونه معرفی می کنید.

دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی به عنوان موتور محرکه انتقال یافته های تحقیقاتی و دستاوردهای علمی و فنی مراکز و موسسات تحقیقاتی به عرصه های تولیدی می باشد و به عنوان قلب تپنده و مغز متفکر معاونت ترویج، در راستای توانمندسازی تولیدکنندگان و توسعه نظامهای پایدار بهره برداری بخش کشاورزی فعالیت می کند. همچنین با بهره گیری از دانش و فناوری های نوین و بر اساس سیاست­ها و اولویت های وزارت متبوع و آیین نامه ها و دستورالعمل های نظام نوین ترویج، فعالیتها، راهبردها، رویکردها و برنامه های متنوع ترویج را راهبری می نماید.

 

- مسائل و موضوعات مورد بررسی دفتر در چه زمینه هایی هستند؟

بهبود مستمر فرآیندهای کشاورزی از جمله افزایش بهره وری تولید، مصرف بهینه نهاده ها (آب، کود، سموم)، کاهش ضایعات، افزایش راندمان آبیاری، کاهش بار میکروبی و بیماری ها در دام و طیور، افزایش مشارکت مردم در پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری، افزایش ضریب بهداشتی واحدهای تولیدی، تولید محصول سالم و حفظ محیط زیست و موارد بسیار دیگر،  بدون تردید مرهون حضور مستمر، فعال و پررنگ عوامل ترویج در این عرصه است و دفتر ترویج در این راستا، نقش کلیدی سیاستگزار، برنامه ریز، هدایتگر و ناظر را ایفا می کند.

 

- دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی تاکنون چه فعالیتهای ترویجی را انجام داده است؟

این دفتر در جهت نیل به حل مسائل و ورود به موضوعات فوق، فعالیتهای موثری را به منظور افزایش ضریب پوشش فعالیتهای ترویجی به شرح زیر انجام داده است:

هماهنگی و ارتباط هر چه موثرتر با زیربخشهای اجرایی و بخشهای تحقیقاتی

بکارگیری راهبردهای جدید نظیر سایتهای جامع الگویی، کانونهای یادگیری، برنامه IPM/FFS   و  IPCM

برگزاری مراسم روز مزرعه و هفته انتقال یافته های تحقیقاتی، طرحهای تحقیقی ترویجی و مزارع نمایشی

جشنواره و نمایشگاههای ترویجی تخصصی

فرآیند شناسایی، انتخاب، معرفی و تجلیل از نمونه های ملی بخش کشاورزی

بازدیدها و تورهای تخصصی داخلی و خارجی

توانمندسازی بهره برداران و اجرای آموزشهای مهارتی ترویجی

 

- فعالیتهای دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در قالب چند گروه کاری صورت می گیرد؟

فعالیتهای دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در قالب گروههای چهارگانه زیر صورت می پذیرد:

گروه ترویج تولیدات کشاورزی (زراعت، باغبانی، دام و طیور)

گروه ترویج بهره وری منابع پایه تولید (منابع طبیعی، جنگل، مرتع، آبخیزداری، آب، خاک و صنایع تبدیلی و تکمیلی و مکانیزاسیون

گروه ممیزی رهیافتها، الگوها و روشهای ترویجی

گروه توانمندسازی بهره برداران (آموزشهای انفرادی، گروهی، مهارتی و برگزاری کارگاهها و دوره های متنوع آموزشی).

 

- مهمترین اقدامات دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در سال 96 چه بوده است؟

اقدامات انجام شده در دفتر در سال 96 در شش محور کلی عبارتند از:

انتقال یافته های تحقیقاتی: از مجموع طرحهای پیش بینی شده، تعداد 71 طرح تحقیقی ترویجی ملی و 139 طرح تحقیقی ترویجی استانی اجرا شد. همچنین در مجموع تعداد 441 روز مزرعه استانی و 379 برنامه  هفته انتقال یافته های تحقیقاتی استانی عملیاتی گردید.

اجرا و پیاده سازی فعالیتها و اقدامات ترویجی به شکل مشارکتی و تعاملی: اجرای سایتهای جامع الگویی و کانونهای یادگیری فعالیتهای اصلی این بخش به شمار می رود. بر این اساس  در سال 96 در مجموع تعداد 442 سایت و 66 کانون یادگیری ملی و همچنین تعداد 1097 سایت و 335 کانون یادگیری استانی اجرا شد که از آن جمله می توان به سایتهای الگویی ملی پنبه در هشت استان پایلوت و سایت الگویی ملی کلزا در 12 استان پایلوت اشاره کرد..

برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی بهره برداران: در این راستا، فرآیندی شش مرحله ای تدوین و عملیاتی گردید. بطوری که عملکردی معادل 2051848 نفرروز آموزش توانمندساز بهره برداران در سال 96 به ثبت رسیده است.

برگزاری جشنواره و نمایشگاه های موضوعی محصولی: در سال گذشته در مجموع 133 جشنواره ترویجی استانی و 236 نمایشگاه ترویجی استانی در سطح کشور برگزار شد.

تفاهمنامه های همکاری با مراکز و موسسات علمی، فنی و تحقیقاتی:

تفاهمنامه همکاری با موسسه تحقیقات شیلات کشور برای اجرای 16 پروژه ترویجی حوزه شیلات و آبزیان،

تفاهمنامه همکاری با موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در محورهای دام سبک، دام سنگین، طیور و ماکیان و زنبور عسل

قرارداد همکاری با  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد زیست فناوری بای ترویج مصرف کودهای زیستی و زیست مهارگرها برای تولید محصول سالم

تفاهمنامه های همکاری با سازمان امور اراضی، دفتر محیط زیست و سلامت غذا، سازمان امور عشایر و انجمن های مختلف محصولی و موضوعی.

 

- نهاد ترویج در کشور چه سیاست هایی را دنبال می کند و چه فعالیت هایی در این راستا عملیاتی شده است؟

نهاد ترویج در طول سالیان حیات خود در کشور، با فراز و فرود‌هایی همراه بوده است، اما در چند سال اخیر اقدامات موثری در راستای اصلاح و بهبود خدمات ترویجی، طراحی و به اجرا رسیده است. تاکید خاص بر برنامه های انتقال یافته ها در مفهوم عام خود و نیز بکارگیری یافته های قابل ترویج در سازمان در قالب نظامی تعریف شده و مشخص، همچنین بهره گیری از رویکردهای مشارکتی و مخاطب گرا از اهم رویکردها و خط مشی های ترویج به حساب می آید اما مهمترین اقدام شاخص نهاد ترویج در سالیان اخیر، طراحی "نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی" در سال 94 بود که پس از طی مراحل پایلوت، با نظر مساعد مقام عالی وزارت در سال 95  به کلیه استان‌ها تسری یافت. این طرح در اصل به منظور مداخله گری  فعال ترویج در بخش تولید کشاورزی و منابع طبیعی، افزایش دانش فنی و تخصصی و کاربردی کارشناسان و افزایش ضریب پوشش بهره برداران تدوین گردیده است.  همچنین در این طرح بهره گیری از رویکردهای ترویجی مطلوب برای ارتقای مهارت های فنی و مدیریتی بهره برداران شاغل به فعالیت کشاورزی و منابع طبیعی مدنظر طراحان آن قرار گرفته است. مولفه ها و کارکردهای نظام نوین ترویج عبارتند از: ساماندهی و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی دهستان؛ پهنه بندی عرصه های  تولیدی و مدیریت دانش؛

تعامل با تحقیقات، تعامل با بخش دولتی، ارتباط با بخش غیر دولتی، توانمندسازی مروجان مسئول پهنه های تولیدی و توانمندسازی بهره برداران نیز از پیامد های دیگر اجرای نظام نوین ترویج خواهد بود.

 

- برای تشکیل زنجیره و شبکه انتقال دانش در قالب مدیریت دانش، چه اقداماتی انجام شده است؟

در نظام نوین ترویج تلاش می شود تا علاوه بر نهادمندی و نظام مندی جریان های پویای پژوهش، فناوری، نوآوری و انتشار و بهره برداری از آنها، برنامه هاي تحقيقاتي جهت گیری تقاضا محور پیدا کند و محققان در توانمندسازی عناصر شبکه ترویج و کشاورزان مشارکت کنند. محققان با حضور در عرصه های تولیدی به عنوان محقق معین در تیم مساله یابی مشارکت کرده تا مسایل و مشکلات مبتلابه تولیدکنندگان را از نزدیک مشاهده کنند و در آینده عناوین تحقیقاتی خود را از این بین انتخاب نمایند. در نظام نوین ترویج، تحقیقات به عنوان بخش تولیدکننده دانش و ارائه کننده یافته های تحقیقاتی یکی از مولفه های اصلی است. محققان به عنوان محقق معین و در شرایطی به عنوان محقق مدعو با مراکز ترویجی همکاری می کنند. در جلسات مراکز جهاد کشاورزی دهستان مشارکت می کنند و در جهت حل مسایل پهنه های تولیدی، پاسخگوی مسائل و مشکلات مروجان مسئول پهنه ها خواهند بود.

همچنین به منظور توانمند سازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش و یافته های تحقیقاتی در قالب طرح نظام نوین ترویج و همچنین ماده 22 قانون بهره وری در بخش کشاورزی در خصوص راه اندازی شبکه مدیریت دانش و اطلاعات و ضرورت اصلاح زنجیره تولید، انتقال، تسریع جریان و دسترسی آسان بهره برداران به دانش کشاورزی، مقرر شد از تجارب علمی و عملی محققان با ویژگیهای خاص و بیش از 20 سال سابقه کار، با عنوان"پژوهشگر مروج ارشد" و در قالب اتاق فکر سازمان، استفاده شود که آیین نامه آن در آبان سال گذشته تصویب و عملیاتی گردید. بر این اساس در حال حاضر بالغ بر 8000 مروج مسئول پهنه، نزدیک به 1000 محقق معین و 59 پژوهشگر مروج ارشد در سراسر کشور در حال انجام وظیفه هستند. DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0