• EN
شنبه, 27 بهمن 1397
عنوان : گردهمایی مسئولین آموزش كاركنان وزارت جهاد كشاورزی در شیراز برگزار شد
کد خبر : ۲۰۱۶۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ 
منبع خبر : روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰


گردهمایی مسئولین آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در شیراز برگزار شد

گردهمایی مسئولین آموزش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با هدف ارتقاء فعالیت های بخش منابع انسانی و مسائل مربوط به آموزش و همچنین توانمندسازی همکاران مراکز آموزشی در تاریخ های سوم و چهارم بهمن ماه سال جاری به میزبانی موسسه رازی شیراز برگزار شد.



به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، در این کارگاه دو روزه ارایه گزارش عملکرد دوره های آموزشی در سال 96، برنامه ریزی آموزشی سال 98 در چارچوب برنامه راهبردی چهارساله، نحوه ارائه درخواست ادامه تحصیل کارکنان، بیان مراحل ارزیابی دوره های آموزشی و اهمیت آن، بررسی مراحل آموزش های مجازی از اهم برنامه ها بود.

همچنین در پایان گردهمایی محمد میثمی تبار مدیرکل دفتر آموزش کارکنان، استانهای اردبیل، بوشهر و فارس را به عنوان استانهای برتر در ارایه آموزش و مسئول آموزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان را به عنوان کارشناس ارشد نمونه و صغری شیری را به عنوان کارشناس نمونه دفتر آموزش کارکنان معرفی کرد.

خاطر نشان می شود؛ در روز اول گردهمایی دکتر شیرازی نژاد به بیان اقدامات و فعالیت های موسسه رازی به صورت اجمالی پرداخت. سپس دکتر زارع رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس نیز برگزاری اینگونه گردهمایی ها را باعث اثر بخشی و افزایش قابلیت های فنی و مهارتی مراکز آموزش دانست.


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0