جمعه, 28 دی 1397
حفاظت الكترونیك

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

حفاظت الکترونیک

 با توجه به قدمت دوربینهای مدار بسته ساختمان و ضرورت  بهبود حفاظت الکترونیک ، با تصویب اعتبارات لازم دوربینهای مدار بسته جدید موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی با تغییر زیر ساخت فنی از Analog  به IP تغییر یافته و در حال نصب و راه اندازی می باشد .


بازگشت                   

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0