جمعه, 28 دی 1397
حراست نمونه سال 1396

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

حراست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی  جهاد کشاورزی عنوان حراست نمونه را کسب کرد

در گردهمایی مسئولین حراست های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که در مشهد مقدس برگزار گردید؛حراست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی در سال 1396 به عنوان حراست نمونه معرفی و مورد تقدیر معاون وزیر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، متن لوح اهدایی به این شرح است:

مسئول محترم حراست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی

سلام علیکم

اندیشه عمیق و دستان توانا ودیعه الهی است که در کنار همت والای انسان منشاء خلق کارهای بزرگ می شود و در این میان اهتمام مستمر و تلاش شما در ایجاد حراستی موثر و مورد اطمینان در مجموعه بزرگ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نقشی بی بدیل را به خود گرفته است که با نگاهی گذرا به دستاوردهای حاصل شده باعث ارتقاء کمی و کیفی حراست آن موسسه  گردیده است.

بدین وسیله از زحمات و تلاش صادقانه جناب عالی به عنوان حراست نمونه تشکر و قدردانی می نمایم.

اسکندر زند

معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


در پی این افتخار جلسه ای با حضور معاون آموزش سازمان و رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی و نیز رئیس حراست موسسه از زحمات و خدمات همکاران حراست و حفاظت موسسه تقدیر بعمل آمد .بازگشت                   

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0