جمعه, 28 دی 1397
اولین جلسه برنامه ریزی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

با توجه به لزوم برنامه محوری و وحدت رویه در فعالیتهای پیش بینی شده اولین جلسه کاری و برنامه ریزی با هماهنگی و مدیریت حراست سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در فروردین سال 1397 و با حضور مسئولین حراستهای استان تهران و البرز در  سالن دانش سازمان تحقیقات برگزار گردید . در این جلسه رئیس حراست موسسه ضمن تبیین برنامه های انجام شده و تاکید بر برنامه محوری حراستها پیشنهاداتی در خصوص برنامه های اجرایی و توسعه ای  و نیز روند فعالیتهای آموزشی و ارزشیابی بیان نمودند .بازگشت                   

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0