جمعه, 28 دی 1397
كمیسیون مناقصات

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اولین جلسه کمیسیون مناقصات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی وزارت چهاد کشاورزی  در سال 1397 در تاریخ  97/2/24 با برگزاری مناقصه واگذاری خدمات مرکز تحقیقات و آموزش استان فارس با حضور اعضای کمیسیون و رئیس حراست موسسه برگزار گردید . 
بازگشت                   

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0