• EN
شنبه, 31 فروردين 1398
شركت هاي تعاوني دانشجويان و دانش آموختگان نظام علمي - كاربردي

آیین نامه ی استفاده از تسهیلات دانشجویی در قبال انجام خدمات

خدمات دانشجویی (خوابگاه / غذا )

استفاده از تسهیلات

آیین نامه ی تخفیف شهریه به دانشجویان موارد خاص

توافقنامه ي بيمه ي حوادث دانشجويي

شیوه نامه ی مساعدت به دانشجویان کم بضاعت

نحوه ي اعطاي تسهيلات مربوط به تحصيل رايگان دانشجويان معلول تحت پوشش سازمان بهزيستي

تخفیف شهریه ی دانشجویان ممتاز

شیوه نامه انضباطی

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0