• EN
شنبه, 31 فروردين 1398
منو

  محورهاي همايش

  1- راهبردها و راهکارهای افزایش کیفیت نظام آموزش های علمی - کاربردی به منظور توسعه دانش آموختگان کارآفرین

  2- نقش، مشارکت و ارتباط بخش های پژوهشی، آموزشی، مالی - اعتباری، اجرایی، تولیدی و سازمان های غیردولتی (NGOS) در توسعه آموزش و کسب و کارهای کارآفرینانه

  3- راهکارهای بهبود اشتغال و هدایت شغلی دانش آموختگان آموزش های علمی - کاربردی با بهره گیری از آموزش های کارآفرینی

  4- ویژگی های فردی، تحصیلی، شغلی و ... دانش آموختگان کارآفرین آموزش های علمی - کاربردی و روش های تقویت ویژگی های کارآفرینانه دانش آموختگان

   5-  جایگاه آموزش ها و مراکز رشد کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0